Osoby poszukujące zatrudnienia mają kilka możliwości na znalezienie pracy. Jedną z najbardziej popularnych metod jest przeglądnie przy pomocy Internetu dostępnych ofert oraz rozsyłanie CV. Ci, którzy zastanawiają się nad podjęciem pracy dorywczej powinni sprawdzi, jakie możliwości w obszarze zatrudnienia daje agencja pracy tymczasowej Kraków.

Umowa o pracę
Najważniejszą kwestią podczas zatrudniania przez agencję jest otrzymanie umowy. To właśnie na jej podstawie może zostać później wypłacone wynagrodzenie. Zazwyczaj dominują dwa rodzaje umów – na czas określony oraz na czas wykonywania konkretnej pracy – na przykład przeprowadzenia inwentaryzacji w danym dniu.

Ograniczenia w wykonywaniu pracy przez pracowników tymczasowych
Warto wiedzieć o tym, że pracownik zatrudniany przez agencję nie może zostać skierowany do wykonywania każdego rodzaju obowiązków. Przepisy prawne są w tym względzie bardzo restrykcyjne i zabraniają zatrudniania pracowników tymczasowych między innymi w zastępstwie osób prowadzących strajk. Pracownik tymczasowy nie może zostać przydzielony również do wykonywania zadań, które powszechnie określane są jako szczególnie niebezpiecznie. Takie obowiązki powinni wykonywać jedynie stali pracownicy.