Odprawa celna to proces uzyskania i sporządzania dokumentów niezbędnych do przewozu towarów oraz etap uiszczenia opłaty cła i podatku.

Na czym polega odprawa celna?

Odprawa celna uwarunkowana jest zasadami postępowania celnego dotyczącego konkretnego towaru i polega na przyjęciu go na granicy danego kraju.

Odprawa celna wykonywana jest w następujący sposób:
– pisemnie na formularzu SAD,
– ustnie gdy towar nie jest przeznaczony do obrotu lub został zwrócony,
– elektronicznie po wysłaniu pliku w Automatycznym Systemie Importu,
– przechodząc przez specjalne bramki kiedy towar nie jest przeznaczony do obrotu.

Czym jest obsługa celna?

Obsługa celna to obsługa towarów strategicznych oraz transportu paczek i innych materiałów. Często polega ona na obsłudze reprezentacyjnej klienta przed Urzędem Celnym.
Podczas obsługi celnej sprawdzana jest zgodność prawna i kontrolowane są umowy, a także osoba importująca dane towary wzywana jest do opłacenia cła oraz podatku.

Czym jest sklad celny?

Sklad celny to miejsce znajdujące się w Unii Europejskiej umożliwiające magazynowanie towarów nieunijnych, które podlegają dozorowi celnemu.


Towary przechowywane w składzie celnym nie podlegają cłu oraz podatkowi, a także środkom polityki handlowej. Funkcjami składu celnego są:
– odroczenie uiszczenia opłaty cła i podatku do momentu wykorzystania towarów znajdujących się w magazynie,
– wprowadzenie towaru do obrotu,
– pośrednictwo między importowanym towarem a granicą,
– zawieszenie konieczności płacenia cła i podatku.